Chungchun logo

top pick combo

Combo for Chungchun fan's Top Pick
Gamsung Potato Hotdog
Ramen Chip Hotdog
Chungchun Hotdog
Half Mozza Hotdog